simple website templates

Naaf

NAAF

Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) jobber for å bremse den økende utviklingen av astma, allergi og overfølsomhetssykdommer, og for at de som har sykdommene skal kunne leve best mulig med dem.
NAAF er en interesseorganisasjon for alle som er opptatt av forebyggende helse. Per dags dato teller vi cirka 12.000 medlemmer. Forbundet har 18 ansatte sentralt, og 13 ansatte i NAAFs regioner spredt over hele landet, samt to pollenanalytikere i Trondheim. NAAF er inndelt i 10 regioner og har 63 lokalforeninger og storlag landet over.

Mange blir medlem av NAAF fordi de selv, eller noen i familien, har astma, allergi eller eksem, men mange blir også medlem bare for å vise støtte for sakene NAAF jobber med. Det følger mange fordeler av å være medlem i NAAF.

Valle Marina

NAAFs samfunnsinnsats

Astma- og Allergiforbundet snakker på vegne av hele landets befolkning når vi tar opp saker med politikerne og i media. Våre diagnosegrupper består av cirka 1,5 millioner nordmenn, men det som er bra for våre grupper, er også bra for alle.
NAAF jobber politisk med mange saker og på flere arenaer. Blant annet søker NAAF å få regjeringen til å innføre et tiårig nasjonalt astma- og allergiprogram som ledd i arbeidet for å bremse den kraftige utviklingen av astma og allergi. Et slikt program har gitt gode resultater i Finland.
Vi er også opptatt av å spre kunnskap om diagnosene våre og konsekvensene av dem blant politikerne, og kreve lovfestede endringer som er viktige for våre grupper. En av tingene NAAF følger nøye med på, er at tilbudet om behandlingsreiser for barn opprettholdes, til det beste for barna.
Astma- og Allergiforbundet driver også den nasjonale pollenvarslingen, en varslingstjeneste som gjør hverdagen enklere for en million nordmenn som lider av pollenallergi. Vi har i tillegg en rådgivningstjeneste hvor alle kan få snakke med våre rådgivere om de ulike diagnoseområdene, inneklima, arbeid, yrkesvalg, trygd og rettighetsspørsmål.

Valle Marina

NAAF driver aktivt med tobakksforebyggende arbeid, og representanter fra forbundet er blant annet med i statlige utvalg, hvor det jobbes for et tobakksfritt samfunn.
Lokal luftforurensning har blitt et stort problem i mange norske byer, og Norge bryter hvert år EUs krav for luftkvalitet. Det har vi lenge advart mot, og vi arbeider aktivt både politisk og i media for tiltak for å begrense lokal forurensning.
Matallergi og intoleranse er et økende problem i befolkningen, og et av NAAFs hovedfokusområder er å bidra til å muliggjøre konkret endring og forbedring av situasjonen for mennesker med matallergi og/eller annen intoleranse overfor matvarer.
Forbundet har stort fokus på helseforebyggende arbeid. NAAF har derfor en produktmerkeordning hvor formålet er å hjelpe forbrukerne med å velge helsevennlige produkter. Produkter anbefalt av NAAF har utgangspunkt i å minske sjansen for plager hos dem med astma, allergi eller annen overfølsomhet, og alle andre som er opptatt av å forebygge sykdom.